مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
اصول کار سپراتورها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
اصول کار سپراتورها
اهداف دوره
1. آشنایی با سپراتور و انواع آن
2. بررسی امکانات کنترل سپراتورها
3. ارائه روش محاسبات در سپراتورها
موضوعات دوره
1. سپراتورها و کاربرد آنها
2. بررسی انواع سپراتورها شامل اصول کار، قسمتهای مکانیکی، اپراسیون، ابعاد و کاربرد هر یک
3. انواع سپراتورهای مطرح
4. سپراتورهای جدید و راندمان بالا
5. معادلات
6. محاسبه بار در گردش
7. محاسبه راندمان
8. منحنی توزیع
9. حد جدایش
مخاطبین دوره:
کارشناسان و تکنسین های دپارتمان های آسیاب مواد و سیمان
مدت: دو روز


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.8413.11516.fa.html
برگشت به اصل مطلب