مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
آشنایی با پمپ ها و عملکرد آنها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
آشنایی با پمپ ها و عملکرد آنها
اهداف دوره
1. آشنایی با عملکرد و شیوه های صحیح نگهداری جهت افزایش بهره وری صنایع سیمان
2. آشنایی با عملکرد و شیوه های صحیح نگهداری از پمپها
موضوعات دوره
1. پمپ و انتخاب آن
2. پمپاژ مایعات با ویسکوزیته زیاد
3. انواع پمپ ها و عملکرد آنها
4. پمپ های مورد استفاده در صنعت سیمان
5. عوامل موثر بر راندمان پمپها
6. روشهای نگهداری پمپ ها
مخاطبین دوره:
مدیران، کارشناسان و تکنیسین های بخش نگهداری و تعمیرات، مدیران فنی
مدت: دو روز

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://www.iust.ac.ir/find-54.8413.11316.fa.html
برگشت به اصل مطلب