مرکز تحقیقات سیمان - کنفرانس ها
همایش ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  همایش ها

  · برگزاری سمینار بین المللی سیمان شهریور 1373

  · برگزاری سمینار بین المللی سیمان آبان 1375

  · مشارکت در برگزاری همایش بین المللی سیمان تهران مهر1383

  · مشارکت در برگزاری سمینار بین المللی آسیا خرداد 1385

  · آموزش و توسعه صنعت سیمان شهریور 1385

  · همایش ملی سیمان های پوزلانی آبان 1385

  · سمینار آموزشی تخصصی نسوزهای مونولیتیک در صنعت سیمان اردیبهشت 1386

همایش ملی جایگاه مصرف انرژی در صنعت سیمان
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.10400.18177.fa.html
برگشت به اصل مطلب