مرکز تحقیقات سیمان - کتابخانه
کتابخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

  علاوه بر دستیابی به کتابخانه مرکزی دانشگاه و امکانات جستجوی الکترونیکی آن، کتابخانه تخصصی مرکز نیز برای دانشجویان و پژوهشگران بسیار مفید می باشد. این کتابخانه حاوی تعداد قابل ملاحظه ای کتاب و پایان نامه تخصصی در زمینه فناوری های مواد و فرآیند سیمان بشرح ذیل می باشد:

 

  کتاب

  552 جلد

  پایان نامه دکتری

  2 جلد

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  76 جلد

  گزارش های پروژه های پژوهشی

  71 جلد

  مجلات تخصصی

  12 مورد

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://www.iust.ac.ir/find-54.10391.17978.fa.html
برگشت به اصل مطلب