مرکز تحقیقات سیمان - تماس با مرکز
تماس با مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران،

مرکز تحقیقات سیمان، کد پستی  16846-13114 

تلفن: 77240475 و 77240466 

نمابر: 77240397 

پست الکترونیکی:  

crc@iust.ac.ir  وب سایت:    http://crc.iust.ac.ir 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://www.iust.ac.ir/find-54.10384.17971.fa.html
برگشت به اصل مطلب