مرکز تحقیقات سیمان - تاریخچه
تاریخچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  مرکز تحقیقات سیمان واقع در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1374 و در زمانی که برنامه های توسعه صنعتی کشور روند رو به رشد صنعت سیمان را رقم زده بود، توسط جناب آقای دکتر عباس طائب ریاست وقت دانشگاه به منظور ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت سیمان و دیگر صنایع وابسته تأسیس گردید. فعالیت مرکز دائما مورد توجه و حمایت مدیران محترم دانشگاه بوده است، بگونه ایکه امروز این مرکز تحقیقاتی منحصر بفرد کشور در زمینه فناوری مواد و فرآیند سیمان با بهره مندی از امکانات درخور توجه از پتانسیل بالایی در ایفای نقش موثر در فرآیند توسعه صنعت سیمان کشور برخوردار است. ثمرات حمایت شایان توجه مرکز در انجام پروژه های پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی و تربیت نیروهای کارشناس و متخصص در این رشته نوید بخش آینده ای پویا در صنعت سیمان کشور است. جدول ذیل لیست رؤسای مرکز از زمان تأسیس تا کنون را نشان میدهد:

 

  نام

  از

  تا

  دکتر عباس طائب

  1374

  1380

  دکتر سیدابوالفضل سیدسجادی

  1380

  1383

  دکتر مهدی بیدآبادی

  1383

  1384

  دکتر مصطفی خانزادی

  1384

  1386

  دکتر علی اله وردی

  1386

  1392

  دکتر رضا نوروز بیگی

1392

کنون

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.10378.18168.fa.html
برگشت به اصل مطلب