تحصیلات تکمیلی دانشگاه- خانم توکلی
کارشناس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  

   نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه توکلی

   سمت: کارشناس مقطع دکترای رشته‌های صنایع، ریاضی، عمران، معماری و مهندسی شیمی

   تلفن: 50-77240540 داخلی2521

نشانی مطلب در وبگاه تحصیلات تکمیلی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-52.10359.17893.fa.html
برگشت به اصل مطلب