امور دانشجویان شاهد و ایثارگر- دل نوشته 1
لباس خاکی ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

لباس‌خاکی‌ها

  ندیدم آینه‌ای چون لباس‌خاکی‌ها

  همان قبیله که بودند غرقِ ‌پاکی‌ها

  به عشق زنده شدن، «عند ربِّهم» بودن

  شده ست حاصل آن‌ها ز سینه چاکی‌ها

  دلیل غربتشان، اهلِ خاک بودنِ ماست

  نه بی ‌مزار‌ شدن‌ها، نه بی پلاکی‌ها

  به آسمان که رسیدند رو به ما گفتند :

  " زمین چقدر حقیر است، آی خاکی‌ها !"

نشانی مطلب در وبگاه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:
http://idea.iust.ac.ir/find-5.10822.19203.fa.html
برگشت به اصل مطلب