پژوهشکده الکترونیک- اخبار
سخنرانی آقای پروفسور جلالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/24 | 

 
  
بسمه تعالی
سخنران: آقای پروفسور علی اکبر جلالی
استاد تمام بازنشسته دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، رئیس کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو
عنوان سخنرانی: عصر مجازی - چهارمین موج تغییر در جامعه
زمان سخنرانی:شنبه ۲۰ آذرماه ساعت ۱۷ به صورت مجازی
چکیده سخنرانی:
  •  روشهای سنتی آموزش مهندسی برق در دانشگاهها دیگر پاسخگوی نیازهای آینده جوامع در این حوزه نمیباشد. با وجودی که مهندسی برق همواره یکی از بسترهای موثر در توسعه جوامع بوده و پیشران تحول در صنعت میباشد، در سالهای گذشته تحول چشمگیری در حوزه آموزش مهندسی برق اتفاق نیفتاده است. اینک که جهان، با گسترش کمی و کیفی فناوریهای نوین در مسیر تحولی عظیم قرار گرفته و دانشگاههای نسل آینده در حال طراحی و پیادهسازی سیستمهای آموزشی متناسب با نیازهای روز میباشند، باید در حوزه آموزش مهندسی برق نیز شاهد تحولی قابل توجه و متناسب با نیاز آینده باشیم.
  •  دانشگاههای نسل آینده تحت عنوانهای دانشگاه نسل سوم و چهارم و اخیرا دانشگاه نسل پنجم به دنبال یافتن راهکارهای مناسب برای حل چالشهای بزرگ در حوزه آموزش و یادگیری میباشند. دانشگاههای نسل سوم و چهارم باید نقش کلیدی خود را به عنوان موتور توسعه علمی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی در رقابتهای پژوهشهای جهانی در نظر داشته باشند، علاوه بر آن در حوزه داراییهای غیر مستقیم مانند سرمایه اجتماعی، دانش، خلاقیت، نوآوری، فن آوری و یادگیری مادام العمر در جوامع پویای آینده برنامه مشخصی ارائه دهند. آموزش پیشرفته در دانشگاههای نسل آینده به فناوری زیرساختهای نسل بعدی نیاز دارد، زیرساختهایی که میتواند از چند رسانهای بسیار تعاملی همهجانبه، تجربیات اجتماعی قدرتمند، و مدل های آموزشی با سرعت متغیر و بدون مدت پشتیبانی کند .
  •  در این سمینار ضمن معرفی دانشگاههای نسل آینده به جایگاه مهندسی برق در آنها پرداخته میشود. موضوعات مختلف مرتبط با گرایش مهندسی برق در آینده، شامل روشهای نوین آموزشی بر بستر فناوریهاینوین، گرایشهای جدید مهندسی برق، مشاغل نوین برای فارغ التحصیلان مهندسی برق و پژوهشهای بینرشتهای در مهندسی برق از دیگر موضوعات مورد بررسی در این سمینار میباشد.
 

 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find-45.2956.65775.fa.html
برگشت به اصل مطلب