پژوهشکده الکترونیک- اخبار
تبریک انتصاب رییس پژوهشکده الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/4/6 | 
AWT IMAGE با حکم جناب آقای دکتر برخورداری رییس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر ستار میرزاکوچکی به مدت دو سال به عنوان "رییس پژوهشکده الکترونیک" منصوب شدند. این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت های روزافزون را برای ایشان از خداوند منان آرزو می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-45.2956.46053.fa.html
برگشت به اصل مطلب