پژوهشکده الکترونیک- اخبار
استخدام در صاایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1387/2/9 | 
شرکت صاایران متقاضیان گرایشهای مختلف مهندسی برق را استخدام می کند.این شرکت در فراخوان خود گرایشهای الکترونیک ، قدرت ، مخابرات ،وکنترل را در مقاطع مختلف استخدام می کند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مربوطه مراجعه فرمایید.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-45.2956.4187.fa.html
برگشت به اصل مطلب