پژوهشکده الکترونیک- اخبار
همایش فناوریهای نوین در صنعت لوازم خانگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

به نظر می رسد در فضای رقابت جهانی تنها دستاوردهای علمی می تواند راهگشای سرآمدی تولید داخلی باشد. لذا “همایش ملی فناوری های نوین در صنعت لوازم خانگی” در جهت بهینه سازی لوازم خانگی، رقابت پذیری آن و پیاده سازی تجارب علمی گام برمی دارد.

در همین راستا از کلیه صاحب نظران، پژوهشگران، صنعتگران و کارآفرینان دعوت می شود تا مقالات و نتایج تجربیات عملی خود را مطابق با محورهای همایش، در این اتفاق علمی مشارکت دهند.

AWT IMAGEمهلت ارسال چکیده مقاله۲۶/۱۱/۱۳۹۰
AWT IMAGEمهلت ارسال اصل مقاله۱۶/۰۱/۱۳۹۱
AWT IMAGEاعلام پذیرش مقالات۱۰/۰۲/۱۳۹۱
AWT IMAGEآخرین مهلت ثبت نام۲۶/۰۲/۱۳۹۱
AWT IMAGE برگزاری همایش ۱۰/۰۳/۱۳۹۱
تماس با دبیرخانه

آدرس: اصفهان- خیابان شهید آیت الله قدوسی(آپادانا اول)-نبش کوچه ۱۴(باشگاه نفت)- مرکز آموزش عالی علمی کاربردی گروه انتخاب

تلفکس دبیرخانه: ۶۶۲۲۲۵۵-۰۳۱۱            همراه: ۰۹۱۳۵۵۶۳۹۷۶

تلفکس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی انتخاب: ۶۶۲۶۹۳۹-۰۳۱۱


ایمیل های ارتباطی

ایمیل همایش

info@ncntha2012.ir

———————

ایمیل رییس همایش

DrHajian@ncntha2012.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده الکترونیک:
http://www.iust.ac.ir/find-45.2956.22764.fa.html
برگشت به اصل مطلب