گروه پژوهشی مواد- اخبار و رویدادها
اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی 20 و 21 اردیبهشت 1391 در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج برگزار

می شود.

http://amie.merc.ac.ir

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://www.iust.ac.ir/find-43.8602.23723.fa.html
برگشت به اصل مطلب