گروه پژوهشی مواد- اخبار و رویدادها
Conference on Advanced Engineering Materials

حذف تصاویر و رنگ‌ها

2nd International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology (AEMT 2012)

July 6-8, 2012, Zhuhai, China

http://www.icaemt.org/

نشانی مطلب در وبگاه گروه پژوهشی مواد:
http://www.iust.ac.ir/find-43.8602.23240.fa.html
برگشت به اصل مطلب