مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار و رویدادها
سفر یکروزه خانوادگی تهرانگردی وِیژه اساتید و کارمندان دانشگاه 30بهمن1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/26 | 

اطلاعیه سفر خانوادگی تهرانگردی 30بهمن 1394 ویژه "اساتید" محترم دانشگاه

AWT IMAGE

اطلاعیه سفر خانوادگی تهرانگردی 30بهمن 1394 ویژه "کارمندان" محترم دانشگاه

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.3480.44073.fa.html
برگشت به اصل مطلب