مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- آرشیو اخبار و رویدادها
اطلاعیه سفر خانوادگی مشهد مقدس ویژه اساتید و کارمندان بهمن1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/7 | 

اطلاعیه ثبت نام و فرم مربوط به سفر اساتید و خانواده محترم

AWT IMAGE

اطلاعیه ثبت نام و فرم مربوط به سفر کارمندان و خانواده محترم

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.3480.43180.fa.html
برگشت به اصل مطلب