مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- مدیران فرهنگی دانشکده ها
برگزاری نشست مدیران فرهنگی دانشکده ها با معاونت فرهنگی و اجتماعی / ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/20 | 
برگزاری جلسه دوره ای معاونت فرهنگی و اجتماعی
با مدیران فرهنگی دانشکده ها
جلسه دوره ای مدیران فرهنگی دانشکده ها با معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیران و مشاوران معاونت و همچنین نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در روز سه شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ در سالن اجتماعات ساختمان ۱۵ خرداد برگزار گردید.
در این جلسه آقای دکتر ارجمندی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن قدردانی از تلاش های مدیران فرهنگی دانشکده ها در سال گذشته، با تحلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی روز کشور و بررسی چالش های پیش روی دانشجویان، توجه مدیران فرهنگی را به آمادگی بیشتر در این خصوص جلب نمودند.
گزارش های در خصوص برگزاری جشنواره بین المللی حرکت، که هفته آینده در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد و همچنین موضوع پی گیری برنامه راهبردی دانشگاه و مواردی دیگر از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14969.62989.fa.html
برگشت به اصل مطلب