مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- مدیران فرهنگی دانشکده ها
نشست مدیران فرهنگی دانشکده ها با معاون و مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی / ۳۰ دی ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/4 | 
نشست مجازی معاون فرهنگی و اجتماعی؛ مدیران فرهنگی حوزه معاونت و مدیران فرهنگی دانشکده ها در روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۹۹ و از ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار گردید.
در ابتدا  دکتر خیرالّدین (مدیر محترم ارتباطات فرهنگی و اجتماعی) دستور جلسه این نشست را مطرح و در خصوص هر کدام بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دستور جلسه این نشست "روند تدوین برنامه راهبردی دانشگاه در حوزه تعالی سازمانی فرهنگی و اجتماعی" مطرح گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر پیشوایی به عنوان دبیر کارگروه تدوین برنامه راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به تشریح روند تدوین برنامه راهبردی و بررسی برنامه های قبلی پرداخته و در ادامه مدیران محترم فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند.
"پس از بحث و معرفی اهداف مطروحه توسط آقای دکتر پیشوایی دبیر کارگروه تعالی سازمانی، فرهنگی و اجتماعی از روند تدوین و ملاحظات مربوطه روی نقش آفرینی مدیران فرهنگی دانشکده ها در تحقق و اجرایی شدن برنامه تاکید گردید."
دکتر ارجمندی؛ معاون محترم فرهنگی و اجتماعی در ادامه بر لزوم توجه به تدوین برنامه راهبردی فرهنگی دانشگاه به صورت دقیق، کاربردی و موثر تأکید نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14969.62395.fa.html
برگشت به اصل مطلب