مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- مدیران فرهنگی دانشکده ها
جلسه تبادل نظر با مدیران فرهنگی جهت تدوین برنامه راهبردی 1395/10/8

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/11 | 

AWT IMAGE

پیرو آماده سازی برنامه راهبردی فرهنگی دانشکده ها، برگزاری جلسات همفکری و تبادل نظر با مدیران فرهنگی دانشکده ها به صورت انفرادی از طرف مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی  و با حضور مدیران فرهنگی دانشکده های  مکانیک،  کامپیوتر، خودرو و با حضور جناب آقای مهندس جنابی برگزار شد. 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14969.47974.fa.html
برگشت به اصل مطلب