معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
نتیجه انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی اسفند ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/22 | 
نتیجه انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی اسفند ۱۴۰۱
با توجه مهلت مقرر و عدم شکایات در خصوص روند برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران و تایید انتخابات توسط اعضای محترم هیات نظارت بر انتخابات آقایان: امیرحسین آقاجانی مدیر مسئول نشریه "عدالت جو" با کسب ۱۴ رای (عضو اصلی)محمد بخت آور مدیر مسئول نشریه "شهید مغنیه" با کسب ۱۳ رای (عضو اصلی) جواد صادقی مدیر مسئول نشریه "نور علم" با کسب ۹ رای (عضو علی البدل)به مدت یک سال عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه انتخاب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.71690.fa.html
برگشت به اصل مطلب