معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
کارگاه مهارت های زندگی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/21 | 
مرکز مشاوره و سلامت، کارگاه تخصصی «مهارت‌های زندگی دانشجویی» را سه شنبه ۲۳ اسفند از ساعت ۱۸ الی ۱۹ در خوابگاه خواهران برگزار می کند.

۱️⃣ تکنیک‌های ارزیابی و مدیریت رابطه‌عاطفی
۲️⃣ تکنیک‌های حفظ رابطه عاطفی 
۳️⃣ چگونگی ترمیم و تغییر وضعیت شکست‌ عاطفی

ویژه:
دانشجویان خوابگاه داخل 

سخنران: 
دکتر مریم بیک‌محمدی

•کارشناس اورژانس اجتماعی

محل برگزاری کارگاه:
خوابگاه خواهران داخل- اتاق تلویزیون
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.71667.fa.html
برگشت به اصل مطلب