معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/8 | 
انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه
پیرو مصوبه امروز ۷ اسفند ماه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، زمان بندی، شرایط و مدارک ثبت نام کاندیداها و تاریخ و ساعت برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران (اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات) به شرح جدول فوق به کلیه فعالین نشریاتی دانشگاه اعلام می گرد

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.71200.fa.html
برگشت به اصل مطلب