معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
یازدهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/17 | 
یازدهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.69659.fa.html
برگشت به اصل مطلب