معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
ساعت حضور مشاوران در خوابگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/2 | 
ساعت حضور مشاوران در خوابگاه
برنامه حضور مشاوران در خوابگاه داخل به شرح زیر می باشد:

*دکتر سلمان قادری* 
مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

روزهای حضور:
شنبه‌ها:۱۷ الی ۲۱
سه‌شنبه‌ها:۱۵ الی ۱۹

*عادل فتح اللهی نوشهر*  
مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

روزهای حضور:
یکشنبه‌ها: ۱۵ الی ۲۰
دوشنبه‌ها: ۱۵ الی ۲۰

محل حضور: *خوابگاه داخل کوی بسیج(برادران)،جنب حسینه شهدا*
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.68759.fa.html
برگشت به اصل مطلب