معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
سلسله کارگاه های راهبری قرآنی به رهبری سوره های قرآنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/15 | 
سلسله کارگاه های راهبری قرآنی
به رهبری سوره های قرآنی
اداره کل فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کارگاه هایی را تحت عنوان "راهبری قرآنی به رهبری سوره های قرآن" ویژه اساتید دانشگاه‌ها برگزار می کند. این برنامه برای کارگاه پنجم، تدبر در سوره مبارکه فیل و قریش روز یکشنبه آینده ۱۹ اردیبهشت از ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ برگزار می گردد.
لینک ثبت نام :
http://quranetratschool.ir/
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.63311.fa
برگشت به اصل مطلب