معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
برگزاری جلسه مجازی مسئولین حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با مدیران فرهنگی دانشکده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/7 | 
برگزاری جلسه مجازی مسئولین حوزه
معاونت فرهنگی و اجتماعی
با مدیران فرهنگی دانشکده ها
جلسه مجازی مسئولین حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با مدیران فرهنگی دانشکده ها در روز سه شنبه  ۱۴۰۰/۲/۷ و از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور آقای دکتر ارجمندی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و آقای دکتر خیرالدین، مدیر دفتر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی (مدیر جلسه) برگزار گردید، مدیران فرهنگی دانشکده ها و فعالین فرهنگی دانشگاه به بیان دیدگاه های خود در خصوص برنامه های فرهنگی پیش رو در سال جاری پرداختند.

محورهای مهم ارائه شده در این جلسه عبارت بودند از:
- اقدامات عملیاتی در چارچوب برنامه راهبردی جدید دانشگاه توسط دانشکده ها به فراخور ایده ها و برنامه ها
- برنامه ریزی محتوایی و برگزاری موثر هفته فرهنگ در دانشگاه
- اقدامات مربوط به شکل گیری موزه و مرکز اسناد دانشگاه
- جلسات دانش و بینش افزایی اساتید و کارکنان
در پایان جلسه نیز دکتر ارجمندی به فعال تر شدن مدیران فرهنگی در دانشکده ها و ارتباط بیشتر و موثرتر داشتن با دانشجویان در این شرایط دشوار تاکید نمودند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.63260.fa
برگشت به اصل مطلب