معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
سلسله جلسات تدبر قرآنی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/17 | 
سلسله جلسات تدبر قرآنی دانشجویی
در این برنامه که با تلاوت چند از آیات قرآن توسط دانشجویان شروع می شود، جناب دکتر کریمی پیرامون  پاسخ به شبهات تناقض در آیات قرآن می پردازند، که در این جلسه به موضوع آیات آفرینش آسمان ها و زمین بررسی می شود.
این برنامه دوشنبه ها از ساعت ۱۲/۳۰ تا ۱۳ به مدت سی دقیقه برگزار می گردد.
 
لینک شرکت در جلسه
ocwvc.unreal.iust.ac.ir/ghuran
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.62932.fa
برگشت به اصل مطلب