معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
گزارش برنامه جمعه با نشاط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/3/13 | 

مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران سومین جمعه با نشاط دانشگاه علم و صنعت ایران را با همکاری مدیریت فرهنگی و اساتید مشاور دانشکده راه آهن برگزار کرد. در این برنامه که ویژه دانشجویان پسر ورودی 91 دانشکده راه آهن در روز جمعه 10/3/91 در محوطه دانشگاه برگزار شد 30 نفر از دانشجویان ورودی جدید، 2 نفر از اساتید دانشکده و تعدادی از کارشناسان مرکز مشاوره شرکت داشتند. در این برنامه که از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر به طول انجامید انواع برنامه شاد ورزشی، کارگاه مشاوره ای و پرسش و پاسخ های دانشجویی اجر اشد. اهم برنامه های این روز عبات بودند از:

مسابقات ورزشی شامل تنیس روی میز، پرتاب دارت و فوتبال دستی از ساعت 9 الی 12:30

اقامه نماز جماعت 13:15 و  پخت ناهار در محل توسط خود دانشجویان و صرف آن در فضایی شاد و صمیمی

 پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور آقایان دکتر نصر از اساتید دانشکده و دکتر عطائی مدیر فرهنگی دانشکده 13:30 الی 14:15

کارگاه آموزشی با عنوان "سبک های زندگی" توسط آقای کاکاوند مشاور مرکز 14:15 الی 15:30

اهداء جوایز برگزیدگان مسابقات 15:30 الی 15:45

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.28634.fa.html
برگشت به اصل مطلب