معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
برگزاری چهل و یکمین جلسه فرهنگی اساتید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/1/28 | 

برگزاری جلسه فرهنگی اساتید

  دومین جلسه فرهنگی اساتید در سال جاری، با سخنرانی دکتر میرباقری (قرآن پژوه) در مجتمع فرهنگی حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.

  در این جلسه که دومین جلسه با موضوع «نکات قرآنی در باب عالم آخرت» بود، دکتر میرباقری با مرور و استناد به آیات پایانی (75 تا 67) سوره زمر به توصیف اجمالی حادثه قیامت پرداخت. وی گفت: شاید این آیات، تنها موردی است که خداوند فهرست نسبتا کاملی از عمده مباحث قیامت ارایه کرده است. وی با این تصریح که دنیا ظرفیت اجرای کامل عدالت را ندارد، افزود: در قیامت نه زمین نابود می‌شود و نه کائنات، بلکه تحولاتی در آنها صورت می‌گیرد و حشر همه موجودات از همین زمین خواهد بود. وی گفت: بر طبق نص قرآن، هنگامی که در صور دمیده می‌شود همه آنها که در آسمان‌ها و زمین هستند صاعقه زده می‌شوند مگر کسانی که خدا بخواهد و این نفخ صور اول است هنگامی که جرمی آسمانی، ضربه‌ای به زمین می‌زند و کوهها مانند پشم زده‌شده، پراکنده می‌شوند و انسان‌ها مانند پروانه در فضا گسترده می‌شوند و سپس بدنها در دل زمین، بازسازی می‌شود و با نفخ صور دوم، همه مردم قیام می‌کنند و در زمین، حاضر می‌شوند و اعمال خود و دیگران را می‌بینند.

  دکتر میرباقری از جمله حوادث پس از نفح صور دوم به قیام همگانی، روشن شدن زمین به نور پروردگار، قرار دادن کتاب، حضور پیامبران و شاهدان (کسانی که مقام نظارت دارند)، قضاوت بر حق و مورد ظلم واقع نشدن هیچ کس و حساب و کتاب اعمال، اشاره کرد و گفت: خداوند طول زمان قیامت را در یک جا 50 هزار سال ذکر کرده است که شروع این زمان از نفح صور اول تا پایان رسیدگی به اعمال بندگان است و افزود:« رسول اکرم (ص)، ‌امیرالمومنین علی (ع) و حضرت ابراهیم خلیل (ع)، قبل از همه برانگیخته می‌شوند و پیامبر اسلام، پرچم الهی را به دست امیرالمومنین می‌دهند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://www.iust.ac.ir/find-41.3455.28037.fa.html
برگشت به اصل مطلب