معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
گزارش کارگاه ناظمه ها و ضابطین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

کارگاه مدیریت بحران ویژه کارکنان ضابطین منشور اخلاقی و مسئولین خوابگاهها در تاریخ یکشنبه 8/11/91 توسط آقای صالحی برگزار گردید.در این کارگاه عناوینی نظیر تعریف بحران، مهارتهای حل مسئله و انواع شیوه های مقابله برابر بحران مورد بررسی قرار گرفت.در این کارگاهها 23 نفر شرکت نمودند.

 

  کارگاه شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ 9/11/91 توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج آقافضلعلی ویژه پرسنل ضابطین منشور اخلاقی و مسئولین خوابگاهها برگزار گردید. از عناوین مطرح شده در این برنامه می توان به لزوم امربه معروف و نهی از منکر، شیوه های مختلف ارشاد، نحوه امر به معروف و نهی از منکر مناسب در محیط دانشجوئی و شرایط آمرین ... اشاره نمود. در این کارگاه 15 نفر شرکت نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://www.iust.ac.ir/find-41.3455.27515.fa.html
برگشت به اصل مطلب