معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
مرکز مشاوره فعال کشوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/9 | 

مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان یکی از چهار مرکز مشاوره فعال کشوری در سال 91 شناخته و مورد تقدیر قرار گرفت. در گردهمایی مسئولین مراکز مشاوره دانشگاههای کشور که چهارشنبه 4/11/91 در محل سازمان اموردانشجویان وزارت علوم برگزار شد مراکز مشاوره نمونه، برتر و فعال کشوری به واسطه حجم و تنوع فعالیتها و خدمات ارائه شده به دانشگاهیان معرفی شدند. مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت با توجه به فعالیتهای انجام شده به عنوان یکی از چهار مرکز مشاوره فعال کشوری معرفی شد. در این گردهمایی لوح تقدیر و تندیس به پاس خدمات شایسته و حجم فعالیتها و تنوع خدمات کارشناسان و مشاوران مرکز به مدیر مرکز مشاوره جناب آقای دکتر سید مرتضی موسوی خوشدل توسط دکتر محمود ملاباشی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و با حضور دکتر اللهیاری رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران اهدا شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://www.iust.ac.ir/find-41.3455.27309.fa.html
برگشت به اصل مطلب