معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
گزارش کارگاه ضابطین و ناظمه های خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/7 | 

کارگاههای ویژه پرسنل ضابطین منشور اخلاقی و مسئولین خوابگاهها مطابق با برنامه های ذیل هر کدام در دوگروه آقایان و خانمها برگزار گردید:
1- کارگاه آشنائی با خصوصیات دانشجویان و شیوه های ارتباط موثر با آنان توسط جناب آقای دکتر ایمانی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس در روز سه شنبه 26/10/91 برگزار گردید.عناوین مطرح شده در این کارگاه شناخت روحیات خاص دوران جوانی، چالشهای زندگی دانشجوئی، لزوم برقراری تعامل و ارتباط با دانشجویان، انواع ارتباط( کلامی، غیرکلامی و ...) و عوامل موثر در برقراری ارتباط بهتر با دانشجویان مطرح گردید.در این برنامه ها 31 نفر شرکت نمودند.
2- کارگاه مدیریت استرس توسط آقای صالحی از مدرسین و مشاورین دانشگاههای تهران وعلم و صنعت در روز چهارشنبه 27/10/91 برگزار گردید. از مباحث مطرح شده در این برنامه : شناخت استرس و تعاریف آن، مبانی فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی استرس ، انواع استرس و شیوه های مقابله ای بود. در این جلسات 22 نفر شرکت نمودند.
3- کارگاه کنترل هیجانات منفی با رویکرد ویژه به مسئله خشم توسط آقای امینی صدر از مدرسین و مشاورین دانشگاههای امام حسین و علم و صنعت برگزار گردید. در این جلسات مواردی مانند شناخت خشم، عوامل بوجود آورنده خشم، واکنشهای فیزیولوژیک و روانشناختی برابر این پدیده، انواع روشهای ابراز خشم و شیوه های کارآمد جهت مدیریت خشم مطرح گردید.در این جلسات 14 نفر حضور داشتند.
 برای دیدن تصاویر اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://www.iust.ac.ir/find-41.3455.27280.fa.html
برگشت به اصل مطلب