معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
برگزاری کارگاه های زندگی به توان 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/27 | 
برگزاری کارگاه های زندگی به توان2 (آشنایی با پدیده شوم اعتیاد)

  مرکز مشاوره کارگاههای طرح زندگی به توان 2 را برگزار می کند. این کارگاهها با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با پدیده شوم اعتیاد برنامه ریزی شده و شامل 2 بخش:

  1- معرفی انواع موادمخدر، اثرات و پیامدهای آنها

  2- مهارتهای مقابله­ای نظیر اعتماد به نفس، تاب آوری و جراتمندی

  است که توسط مشاوران و متخصصان مرکز مشاوره دانشگاه اجرا می شود.

  شرکت در این کارگاه برای دانشجویانی که درس مهارتهای زندگی را در این ترم دارند اجباری است و 2 نمره از نمره نهایی درس مزبور منوط به حضور در کارگاه و پاسخ به آزمون انتهایی آن می باشد. نظر به اینکه کارگاه ها در ساعات و توسط اساتید مختلف ارائه می شود و با توجه به محدودیت ظرفیت هر کارگاه مناسب است هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام از طریق همین سایت و انتخاب ساعت و تاریخ مناسب اقدام نمایید. در صورت تکمیل ظرفیت هر کارگاهی ثبت نام در آن تاریخ و ساعت غیر فعال خواهد شد.

  توجه: هر شخص صرفاً می تواند یکی از کارگاه ها را انتخاب کند و کارگاهی که ظرفیت آن پر شده است از لیست حذف خواهد شد لذا به هیچ وجه در دو کارگاه ثبت نام نکنید.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.26793.fa
برگشت به اصل مطلب