معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
نمایشگاه زندگی به توان 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/23 | 

کمی بیشتر درباره موادمخدر بدانیم.

مرکز مشاوره نمایشگاهی را با همکاری موسسه مدیران جوان و امیدی دیگر با موضوع اثرات و عوارض فردی و اجتماعی مواد مخدر برگزار می کند. زمان این نمایشگاه 27/8/91 الی 1/9/91 می باشد. مکان جنب سلف برادران است. برنامه های نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

ارائه پکیج ها و بروشورهای آموزشی

برگزاری کارگاههای تخصصی در امر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

پخش فیلم های آموزشی و مرتبط

مسابقه حضوری در کارگاهها و ...

از علاقمندان جهت بازدید از نمایشگاه دعوت بعمل می آید.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=41.3455.26389.fa
برگشت به اصل مطلب