مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
گزارش کارگاه ارتقاء تحصیلی*

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/6 | 

 

   کارگاه ارتقاء تحصیلی ویژه دانشجویان دو ترم مشروطی روز پنجشنبه 4/2/93 از ساعت 8:30 الی 15 در سالن کنفرانس ساختمان پانزده خرداد برگزار گردید.

  این کارگاهها با هدف پیشگیری از افت تحصیلی این گروه از دانشجویان پیش بینی گردیده است.

  در این کارگاهها مباحث قوانین و مقررات تحصیلی، مدیریت زمان و برنامه ریزی، مقابله با اهمالکاری توسط اساتید مشاور آقایان صالحی و کاکاوند مطرح گردید.

  دانشجویان فوق علاوه بر شرکت در کارگاههای یاد شده به مشاور تحصیلی نیز ارجاع داده می­شوند تا درباره علل و شرایطی که باعث افت تحصیلی شده و اخذ راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از افت بیشتر، راهنمائی و اطلاعات دریافت نمایند.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.32831.fa.html
برگشت به اصل مطلب