مرکز مشاوره دانشجویی- آرشیو اخبار مرکز مشاوره
کارگاه ویژه خواهران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مرکز مشاوره دوشنبه هر هفته کارگاههای آموزشی را جهت خواهران برگزار می کند. این کارگاهها از ساعت 17 الی 30/18 توسط خانم دکتر فرزین راد اجرا می گردد.علاقمندان جهت شرکت در کارگاه در سالن کنفرانس ساختمان 15 خرداد حضور بهم رسانند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3773.22967.fa.html
برگشت به اصل مطلب