دفتر برنامه ریزی درسی- دوره های دانش افزایی اساتید
دوره های دانش افزایی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/20 | 
خلاصه ای از دوره های دانش افزایی برگزار شده برای اساتید در سال 98 به این شرح است:
  • آزمون آیلتس از دیدگاه آزمونگر IDPدر ایران
  • روشهای بهسازی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
  • شیوه های بازنگری محتوایی رشته های درسی طبق استانداردهای بین المللی
  • کاربرد و تسلط بیشتر به امکانات سیستم گلستان
  • غرب شناسی
  • اصول و تکنیکهای تدریس موثر1(مدیریت کلاس)
  • ارائه دروس در سامانه LMS
نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.18760.59480.fa
برگشت به اصل مطلب