دفتر برنامه ریزی درسی- نمونه برنامه درسی
نمونه برنامه درسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه دانشکده ها و گروههای مختلف

 برای تهیه برنامه یا سرفصل دروس، نمونه ای در دسترس می باشد. برای دریافت فایل مورد نظر در مقطع کارشناسی ارشد اینجا و در مقطع دکتری اینجا کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=38.13842.32044.fa
برگشت به اصل مطلب