امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون شعر و ادب
شورای مرکزی کانون شعر و ادب 91

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اسامی شورای مرکزی کانون شعر و ادب که انتخابات آن در تاریخ 5 دی ماه 1391 برگزار گردید به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در کانون

1

گلناز معقولی

 دبیر

2

نواب رحیمی پور

عضو شورای مرکزی

3

میثم بهاران

عضو شورای مرکزی

4

نسترن خسروی

عضو شورای مرکزی

5

 عاطفه ابراهمیان

عضو شورای مرکزی

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.9455.30717.fa
برگشت به اصل مطلب