امور فرهنگی و فوق برنامه- اخبار امور فرهنگی
نتایج انتخابات میان دوره ای انجمن علمی مواد و متالورژی، تحصیلات تکمیلی طراحی صنعتی و شهرسازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/5 | 
نتایج انتخابات میان دوره ای انجمن علمی مواد و متالورژی، تحصیلات تکمیلی طراحی صنعتی و شهرسازی
 
   انجمن علمی شهرسازی
ردیف نام و نام خانوادگی 
۱ امین محتاج الله یزدی  
۲ علی محمودزاده  
۳ امیررضا شکیبا  
۴ راضیه یونیک  
۵ ریحانه پهلوانی  
۶ راضیه آهنی علی البدل
 
انجمن علمی تحصیلات تکمیلی طراحی صنعتی   
ردیف نام و نام خانوادگی  
۱ ساغر حاجی علیان  
۲ محمد سجادپور  
۳ خجسته حشمتی علی البدل
 
انجمن علمی مواد و متالورژی
ردیف نام و نام خانوادگی
۱ امیرعلی صالح کیا
۲ امیرآرمین خوش کلام 
۶ هانیه میرزایی
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://www.iust.ac.ir/find-37.5784.76303.fa.html
برگشت به اصل مطلب