امور فرهنگی و فوق برنامه- اخبار امور فرهنگی
برگزاری جشنواره فرهنگی هنری انا من حسین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/24 | 
بنیاد بین المللی عاشورا با هدف شناساندن شخصیت امام خسین(ع) و واقع عاشورا و نمایاندن تاثیر عاشورا در ماندگاری دین پیامبر خاتم(ص) جشنواره فرهنگی هنری انا من حسین را برگزار مینماید.
جهت اطلاعات از مقررات جشنواره و دریافت فرم ارسال آثار به سایت جشنواره به آدرس: https://ihp-festival.com  مراجعه نمایید.
آخرینمهلت ارسال آثار ۳۰ آذر ۱۴۰۲ میباشد.
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.5784.76193.fa.html
برگشت به اصل مطلب