امور فرهنگی و فوق برنامه- اخبار امور فرهنگی
فراخوان ایده، رویداد نوآوری اجتماعی راه نو

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/16 | 
عاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و دانشگاه شهید بهشتی با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین رویداد نوآوری اجتماعی را در راستای کنترل و پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جوامع دانشجویی(با تاکید بر فضاهای خوابگاهی) را برگزار مینماید.
مهلت ارسال ایدهها: تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲
تختتامیه رویداد: دی ماه ۱۴۰۲
ارسال ایده ها از طریق تارنما: http://www.rahe-no.ir
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.5784.76188.fa.html
برگشت به اصل مطلب