امور فرهنگی و فوق برنامه- اخبار امور فرهنگی
اطلاعیه انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/18 | 
به دلیل اختلال فنی در سایت رای گیری، انتخابات انجمن های علمی دانشجویی به هفته آینده موکول شد. تاریخ برگزاری انتخابات متعاقبا اعلام خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.5784.68942.fa.html
برگشت به اصل مطلب