امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون ایران شناسی و گردشگری
معرفی اعضای کانون ایران شناسی در سال 96-95

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی اعضای کانون ایران شناسی در سال 96-95

ردیف نام و نام خانوادگی رشته شماره دانشجویی توضحیات
1

کوروش حسینی

کارشناسی - برق- الکترونیک 92411393 اعضای اصلی
2

ایمان توکل

کارشناسی - شیمی 92461096 اعضای اصلی
3

کامیار میرزایی

کارشناسی - شیمی 92461429 اعضای اصلی
4

علی میرزایی

ارشد- برق 92413005 اعضای اصلی
5

سمانه مالمیر

کارشناسی - کامپیوتر 92521231 اعضای اصلی
6

امیر سینا فولادی

کارشناسی - عمران 92431151 اعضای علی البدل
7

دیار امینیان

کارشناسی - برق -قدرت 92411132 اعضای علی البدل
8

کوروش حسینی

کارشناسی - برق -الکترونیک 92411393 دبیر کانون

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.5580.46365.fa
برگشت به اصل مطلب