امور فرهنگی و فوق برنامه- کانون پژوهشهای اجتماعی
لیست اسامی دبیران و شورای مرکز -کانون پژوهشهای اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

 

شناسنامه کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه علم و صنعت

کانون پژوهش­های اجتماعی 

 

نام دانشگاه: علم و صنعت نام کانون: پژوهش­های اجتماعی 

زمان برگزاری انتخابات:4/3/94ساعت: 10:00

تعداد کل اعضای شرکت کننده در انتخابات:

تعداد آرای ماخوذه:

نام و نام خانوادگی ناظر انتخابات: مرضیه جودکی

 

نتایج انتخابات:

اعضای اصلی

 

تعداد آرا

معدل ترم گذشته

رشته و مقطع تحصیلی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

26

15.33

کارشناسی مواد

93532054

آیدا رحمتی

1

24

13.89

کارشناسی برق

93412427

سروش موسی پور

2

18

 

ارشد برق

93817147

حامد یگانگی

3

17

16.47

کارشناسی مکانیک

92542352

آرمان یاراحمدی

4

16

14.93

کارشناسی عمران

93482067

محمد احسان معصومی

5

اعضای علی البدل

 

تعداد آرا

معدل ترم گذشته

رشته و مقطع تحصیلی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

15

15.79

کارشناسی سرامیک

93532135

مرضیه

فتوحی بافقی

1

12

17.93

کارشناسی برق

93411405

امین رحمتی

2

مشخصات دبیر کانون

 

تعداد آرا

معدل ترم گذشته

رشته و مقطع تحصیلی

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

24

13.89

کارشناسی برق

93412427

سروش موسی پور

1

 

 
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=37.5579.45746.fa
برگشت به اصل مطلب