امور فرهنگی و فوق برنامه- زیارت و اردو ها
مدیریت فرهنگی و فوق برنامه اردوی مشهد ویژه ورودیهای جدید کارشناسی برگز ار می نماید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/24 | 
امسال به لطف الهی و دعوت رضوی اردوی دانشجویان ورودی جدید در جوار ملکوتی اسمان هشتم امامت  (مشهد مقدس) برگزار می گردد.
*توزیع تعرفه و کارت دانشجویی
*دیدار با اساتید دانشگاه با رویکرد ترسیم آینده شغلی
*گعده با فارغ التحصیلان موفق
*برگزاری المپیک ورزشی
*برنامه های فرهنگی و تفریحی متنوع
نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.13348.53905.fa.html
برگشت به اصل مطلب