امور فرهنگی و فوق برنامه-  دبیرخانه هیأت نظارت
معرفی دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل‌ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل‌ها

مجوز کلیه مراسم و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و ... دانشجویان توسط ارائه فرم مخصوص به دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل‌ها و طرح در جلسه هیأت نظارت بر تشکل‌ها صادر می‌گردد. در حال حاضر تشکل های بسیج دانشجویی، مجمع دفاتر فرهنگی، هیأت محبان الحسین(ع)، مجمع دانشجویان حزب الله، انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی آرمان، انجمن اسلامی رویش و مجمع بزرگداشت شهداء و ایثارگران به صورت قانونی فعالیت می نمایند هیأت نظارت بر تشکل ها متشکل است از رییس دانشگاه- رییس هیات، مسئول نهایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، یک نفر عضو هیات علمی- نماینده وزیر عتف، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه، مدیر امور فرهنگی دانشگاه- دبیر شورا

نشانی مطلب در وبگاه امور فرهنگی و فوق برنامه:
http://idea.iust.ac.ir/find-37.13342.8474.fa.html
برگشت به اصل مطلب