دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
جدول جلسات آشنایی با گرایشها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 
جلسات آشنایی با گرایش های مهندسی برق
ویژه دانشجویان ورودی ۱۳۹۷و۱۳۹۸
پیرو برنامه ریزی انجام شده توسط آموزش دانشکده بمنظور آشنایی دانشجویان با گرایش های رشته مهندسی برق به اطلاع میرساند که جلسات فوق بصورت مجازی  با حضور اساتید هر گروه بشرح مندرج در جدول زیر برگزار می گردد.
لینک ورود به جلسه:ocwvc.unreal.iust.ac.ir/r۴t۹j۲emlhqm/
ردیف نام گروه تاریخ ساعت
۱ مخابرات دوشنبه۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۳/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰
۲ کنترل دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۳/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰
۳ الکترونیک دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰
۴ قدرت دوشنبه۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳/۳۰ لغایت ۱۴/۳۰
 
 
                                                                               
                                            آموزش دانشکده مهندسی برق


                                                                                
 
 
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.6168.60992.fa.html
برگشت به اصل مطلب