دانشکده مهندسی برق- فراخوان
بز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/20 | 
به اطلاع می رساند،  امتحانات تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق طی دو هفته به تاریخ شنبه ۹۹/۳/۳۱ لغایت ۹۹/۴/۱۱ برگزار خواهد شد.
فایل دروس ارائه شده به همراه تاریخ امتحانات ۹۸۲ (به تفکیک گروه)
فایل تاریخ امتجانات ۹۸۲ (به تفکیک روز ارائه)
 تاریخ امتحانات از طریق گزارش ۱۰۲ در سیستم گلستان نیز قابل رویت می باشد. لطفا جهت اطمینان بیشتر، از گزارش مذکور نیز استفاده نمایید.

تذکر مهم:
نظر به امکان تغییرتاریخ برخی از امتحانات (با توجه به تغییر شیوه برگزاری امتحان به مجازی)، خواهشمند است روزانه تاریخ امتحان خود را بازبینی نمایید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.17268.60063.fa
برگشت به اصل مطلب