دانشکده مهندسی برق- فراخوان
عدم تشکیل کلاس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/16 | 

اطلاعیه
کلاس های آقای دکتر ابوالحسنی  امروز شنبه مور 98/9/16 تشکیل نمی گردد.

آموزش دانشکده مهندسی برق
98/9/16
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.17268.58428.fa
برگشت به اصل مطلب